Miesięczne czesne Niepublicznego Przedszkola "AKUKU" z Oddziałami Integracyjnymi w GILOWICACH

oraz Żłobka "AKUKU" w GILOWICACH

 

 

w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosiła:

dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych (od 3 roku życia) - 500zł.

dla dzieci uczęszczających do grup żłobkowych (do 3 roku życia) - 920zł. 

 

Rodzice, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną opłacają czesne w wysokości 150,00 zł., a dzieci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu innych niepełnosprawności opłacają czesne w wysokości 350,00 zł m-c 

W przypadku uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa, Rodzicowi przysługuje upust 150,00 zł. wartości czesnego na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny upust 100,00 zł. od każdego dziecka. Zniżki nie sumują się.

 

  

Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi 15zł. oraz 18zł. (w przypadku specjalistycznej diety)

za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczne czesne obejmuje:

  • całkowitą opiekę nad dzieckiem od 7:00 do 17:00,
  • edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN - w AKUKU stosujemy zestaw wybranych, niestandardowych programów edukacyjnych, które trzeba po prostu zobaczyć w akcji, gdyż ich opis jest niewystarczający :)
  • wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek) serwowane przez własną kuchnię,
  • zajęcia dodatkowe (tygodniowo: 1x rytmika, 1x gimnastyka, 1x katecheza dla 5-cio i 6-ciolatków, 3x język angielski,w miarę możliwości kadrowych także z native speakerem),

Opłatą dodatkową są także objęte indywidualne zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne oraz Integracji Sensorycznej. Koszt zajęć podawany jest we wrześniu każdego roku.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne AKUKU
ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka

Bank PKO nr konta: 81 1020 1390 0000 6102 0623 1197


Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku:

  • kapci,
  • pasty i szczoteczki do zębów,
  • poduszki (jeśli chcą Państwo, aby dziecko leżakowało),
  • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia (przechowywane będzie w szafce dziecka)

Przedszkole pobiera opłatę wpisową w wysokości 500 zł., która przeznaczana jest na zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych na cały rok przedszkolny.

Opłata ta jest pobierana każdego roku, przed rozpoczęciem nowego roku w wysokości 200 zł.


Poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować lub przesłać do nas imejlem kartę zgłoszenia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

 Regulamin AKUKU

Statut AKUKU